Privacyverklaring Tekst

Privacyverklaring

Download versie: Privacyverklaring

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens of bedrijfsgegevens die wij van u kunnen ontvangen als u onze website invult zijn uw naam, adresgegevens en contactgegevens.

Deze gegevens hebben wij nodig voor het opmaken van een offerte of om contact met u op te nemen. Wij hebben uw gegevens in ons bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Mocht het niet tot een overeenkomst leiden, dan houden wij uw gegevens in ons bezit tot de datum waartegen ons aanbod aan u is komen te vervallen.

Na uitvoering van de opdracht houden wij uw gegevens slechts met uw instemming in ons bezit als daarvoor een aan te wijzen doel is. Hier stemt u in ieder geval mee in op het moment dat wij een overeenkomst aangaan voor meerdere jaren.

Wij zullen uw gegevens slechts delen met derden indien u daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gegeven.

Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn bestanden die worden opgeslagen voor het goed laten functioneren van onze website. Deze cookies zijn niet te herleiden tot een individu en bevatten geen persoonsgegevens.

Voor informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden.
U kunt hiervoor contact opnemen per email of door een schriftelijk verzoek kenbaar te maken aan:
Schilder- en Glaswerken van Bebberen B.V.
T.a.v. Mw. N. van Bebberen
Strickledeweg 50
3044 EK Rotterdam

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig het privacybeleid op onze website. Hier vindt u de meest recente versie.

Van Bebberen BV logo
Van Bebberen BV
Certificering logo's
     
Van Bebberen BV logo
Van Bebberen BV